Vergunningen
 

Studiebureel Peter Verheyen en de vergunningen:
 

- aanvraag van een stedenbouwkundig attest

- aanvraag van een verkaveling

- aanvraag van een slopingsvergunning

- aanvraag van een bouwvergunning

Onze Lieve Vrouwstraat 58
B-2380 Ravels

Tel.: 0032-(0)14656022
Fax: 0032-(0)14659231
E-mail: peter.verheyen@skynet.be

Opmeten
Plaatsbeschrijving
Vergunningen
Maatvoering