Opmeten
 

Voor alle vormen van opmetingen kunt u steeds rekenen op de expertise van Studiebureel Peter Verheyen bvba
 

Deze omvatten:
 

- De opmeting van eigendommen bij verkoop, verdeling of ruiling

- Grensbetwistingen

- De opmetingen voor stedenbouwkundige aanvragen (verkavelingen,

attesten, bouwvergunningen)

- De opmetingen voor de realisatie van nieuwe bouwprojecten.

- De opmeting van de binnenindeling, doorsnede, vloerpeilen en gevelzichten

van gebouwen

- Hoogtemetingen van terreinen en gebouwen

- De opmeting van scheidingsgevels voor muurovername

- De opmeting van volumes voor grondverzet

- De opmeting van asbuiltdossiers van wegen, rioleringen en gebouwen

- De opmetingen voor milieudossiers

Onze Lieve Vrouwstraat 58
B-2380 Ravels

Tel.: 0032-(0)14656022
Fax: 0032-(0)14659231
E-mail: peter.verheyen@skynet.be

Opmeten
Plaatsbeschrijving
Vergunningen
Maatvoering